דף הנחיה על הפרדת פסולת לדיירים חדשים

השנה שוב תיזכרנו את מזכירויות היישובים והנהגות היישובים, על הנחיית דיירים חדשים לגבי הפרדה במקור.
הדפים שאתם מקבלים נשלחו בהתאמה ליישובים וכן נמצאים בוועדה המקומית לתכנון ובניה במועצה, לדיירים חדשים / ותיקים המגיעים לקבל הנחיות ואישורים בנושא בניה ושיפוץ.
לצד מהלך צנוע זה, אנו ממשיכים בפריסת פחים כתומים בכל העמק וכבר עברנו יותר ממחצית העמק במהלך.
התושבים מרוצים מאד מנוחיות ההפרדה בזכות המהלך, לצד ועדים ותושבים אשר מתקשים לקבל את חזות הצבע הכתום והפחים הנוספים ברחובות.
התייחסות המועצה לכך:
1. בכל המדינה מתחילים לראות נוף של פחים כתומים, כחולים\, סגולים … לאור מהלך ההפרדה במקור הארצי. מהלך הפח הכתום הינו חוק ארצי מיושם על ידי תאגיד ארצי ותכתיביו, ללא אפשרות לשינויים כפי שמציעים תושבים וועדים.
2. המועצה האזורית מעניקה לכל יישוב תקציבים מכובדים ביותר להצבת מסתורים לפחים, כולל המלצות לדגמים וספקים. לא מעט וועדים ביקשו לנהל בחירת דגם המסתור, הספק, הכמות ומיקום ההצבה, בעצמם ולקבל את התקציב מהמועצה. המועצה נענתה לבקשה זו. במקביל למהלך המסתורים במושבים יחל גם מהלך מסתורים בקיבוצים. 

3. מעקב אחר כמויות ומשקלי פסולת המיחזור הגדלים, ביחס לפסולת הטמנה שכמותה ומשקלה קטנים – אנו על הדרך הנכונה אם כי לא קלה.
חופשה רגועה , שקט ושלום
מאחלת ענת
ענת בן דרור
  רכזת חינוך והסברה-קיימות ואיכות סביבה
מועצה אזורית עמק חפר
טלפון – 09-8981652
פקס – 09-8947587