קריאה מרחוק צריכת מים

לתושבי וחברי חגלה שלום

מערכת הק.ר.מ (קריאה מרחוק צריכת מים) בישוב בוצעה על ידינו לצורך מטרות ברורות וחשובות:

  • דיוק בקריאת צריכת המים ע”י הצרכנים
  • גילוי דליפות, נזילות והשקיית יתר

כתוצאה מכך חיסכון ניכר בשימוש במים בעיקר מים ביתיים וכן חיסכון בעלויות

ברצוני להבהיר מספר נקודות

  • הנזילה,הדליפה ואו השקיית יתר מתגלת רק כעבור 4 שעות
  • ההודעות לצרכנים נמסרת ע”י ס.מ.ס. ישירות לצרכן שאצלו נתגלתה דליפה.
  • תיקון תקלות והחלפת מונים נעשית על ידינו כספקי המים ולא פוגם בקריאת מוני המים.
  • המגמה שכל צרכן יקבל קוד אישי ויוכל לדעת בזמן אמת מצב צריכת המים וגילוי דליפות.
  • בשלב זה אני מודיע על כל דליפה, נזילה ואו השקיית יתר ב.ס.מ.ס.אני עושה זאת יום יום ככל שנדרש.

ברצוני להודיע ולהבהיר

מפרסום מכתב זה אני הודיע רק פעם אחת על תקלה.

לא יתכן  שתימסר הודעה לדליפה והיא תופיע למחרת ואו מספר ימים לאחר ההודעה

ישנם ימים שאני מודיע ל-8-9-ואפילו 13 תקלות

בקשתי להתיחס להודעות ולטפל בתקלות

אנחנו לא נזכה כספית על דליפות ואו תקלות שיגרמו לצריכת יתר

                                           

                                                         בתודה לכולם גדעון פידל