—: לכל תושבי כפר חגלה – יידוע ושיתוף בדרך ההתנהל ות של האגודה החקלאית

האם ידעתם כי בשבוע האחרון התגלה אחד מאויבי המושב הגדולים? אויב זה הוא אני החתום מטה!
הוצא נגדי צו חיסול ונעשה נסיון חיסול ממוקד שכשל, כי אני עדיין חי, בריא ונושם בכוחות עצמי אבל,
כן! פגוע עד עמקי נשמתי. 38 שנים אני עובד כאחראי על המים אבל בשבוע האחרון החליטה הנהלת האגודה החקלאית, באופן בו החליטה, שעלי לסיים תפקידי תוך שלושה ימים מעת קבלת ההודעה. ממקבלי ההחלטה לא תשמעו את הסיבות האמיתיות. במכתב הפיטורין נכתבו מספר סיבות אבל הן נועדו רק לצורך (סליחה על הביטוי) כסת"ח. עם העובדות האמיתיות יצטרכו, אלה שהחליטו, להתמודד מול אחת ממערכות הצדק של מדינת ישראל ואני מאמין שהצדק ייצא לאור ובקרוב. להנהלת האגודה החקלאית אני אומר: ההתנהלות שלכם מולי פוגעת נפשית, כלכלית ומבזה. זו כנראה כוונתכם וכמו שהגדרתי זאת – נסיון חיסול. כאשר מנסים לחסל מישהו ובמקביל כותבים לו "תודה" הרי כל בר דעת יבין שהאמירה הזו היא לא יותר ממס שפתיים. את עבודתי עשיתי נאמנה וביושר. לא דחיתי פניות שהגיעו אלי גם לא בשעות לא מקובלות בשבתות/בחגים ושלא על מנת לקבל תודה, אבל לכם נוח להתנהג כמו שהתנהגתם.
לכם תושבי כפר חגלה תודה על תשומת לבכם וכמובן מי שירצה לשמוע ולקבל יותר פרטים אפשר לפנות אלי בכל עת.
אבנר פינקל

מאת: אבנר פינקל