ועד המקומי- עדכון חצי שנה ראשונה של פעילות

לאחר חצי שנה  בה למדנו את הנושאים שבתחום אחריותנו, אנו מצרפים לעיונכם  דו”ח על פעילותנו .
הדו”ח מכיל מידע חשוב וכולל את תקציב המושב לשנת 2014. אנחנו ממליצים לקרוא את המסמך בעיון.
בברכה לימים שקטים ולחדשות טובות
ועד מקומי חגלה.

סיכום חצי שנתי ותקציב חגלה ל-2014