מגרש הספורט נפתח אתמול !

לפני כ-3 שבועות סגרנו את המגרש עקב ליקויים בטיחותיים חמורים .
במקביל הגענו להסכם עם המועצה שתמורת שיפוץ המגרש תוכל המועצה להפעיל בו חוגים 10 שעות שבועיות.
השיפוץ כולל: החלפת הסלים, ציפוי המגרש וסימונו מחדש ואחריות על הבטיחות.
אתמול הותקנו הסלים – בשלב זה בגובה קבוע. מתקן ההרמה/הורדה יותקן בסוף החודש ושאר השיפוץ יושלם בחודשיים הקרובים.

אורן ימשיך להפעיל את חוגי הכדורסל במגרש-פירסום יצא בשבוע הבא.

שימוש מהנה ובטוח במגרש!
הועד.

מאת: דגנית גלר