הבעת תודה

תודה גדולה נשלח ולא נשכח להזכיר

את תורמי הריהוט למועדון- מ"קיר לקיר"-

משפחת הררי ונוסיף תודה גדולה-

לזהר אבטליון שעזר בהובלה.

הריהוט מוקם במועדון של ה"נוער העולה"

את ייעודו כרהיט בפעולות ימלא!

מודים מכל הלב- וועדת הנוער וההורים כולם….

מאת: ועדת נוער

One thought on “הבעת תודה

Comments are closed.