שאלון להורי הנוער בכפר

שלום להורי ילדי תנועת הנוער,

ועדת הנוער ורוני המדבי”ת שואפים להמשך התפתחות, שיפורים וצמיחה בתנועת הנוער המתנהלת מזה מספר שנים בחגלה. לצורך כך אנו מבקשים את עזרתכם במילוי שאלון קצר בלבד.

בתפילה לשקט,

ועדת נוער

טל בן דוד, ניר פפאי, אורלי לב, גונן כרמי, גל בן אהרון, הדס רוזנטל ורוני בלוך המדבי”ת

One thought on “שאלון להורי הנוער בכפר

Comments are closed.