בקשה מנהג ההסעות של בית הספר מעיין

נהג האוטובוס, אורן, המסיע תלמידים בכל בוקר לבית הספר מעיין שחר, מתלונן על כך שעצים רבים "פורצים" אל מחוץ לחצרות הבתים ואינם מאפשרים לו לנהוג בבטחה ברחבי הכפר.
גדעון פידל ביקש שאעלה מודעה בנושא כאן. אם כן, בעלי החצרות, שבהן עצים הגדלים אל תוך הרחוב, מתבקשים לדאוג לגיזום העץ באופן שאינו מסכן את נוסעי האוטובוס. על הכפר לדאוג לגיזום העצים ליד תחנות האוטובוס, שכן הנהג אינו יכול להתקרב לשפת המדרכה, והדבר מסכן את הילדים הממתינים בתחנות. תודה!

מאת: דרור אלנר