הפעילו אזעקות בלילות!!!

נסיונות פריצה לבתים וגניבת רכב מהכפר, הלילה.
לקראת השעה 3 בלילה, ניסו לפחות 2 פורצים לחדור לביתנו.
לאחר שהאזעקה החלה לסמן, הצלחנו לכבותה ולראות 2 ברנשים צנומים, לבושים שחור וחבושים בכובעים שחורים חומקים מהחצר.
התברר שכבר נראו דקות קודם בסביבתנו (אזור מבוא הכפר).
הודעה נמסרה לאמנון ולוויקטור ומספר רכבי בטחון הסתובבו בכבישי הכפר.
זאת לא מנע מהגנבים לחכות בסבלנות, לקראת השעה 5 בבוקר הצליחו לגנוב רכב ממשפחת רייער
ולהסתלק דרך השדות לאחר שהזיזו אבן !
אין ספק שאלו שבביתם מותקנת אזעקה, חייבים להפעילה בלילות!
מעטים הסיכויים שגנב יחדור לבית בו מותקנת אזעקה והיא מופעלת, שיצליח במזימתו.
אחרים שעדין לא התקינו, כדאי וחשוב להתקין.
ושוב, עדין כדאי לחשוב על הפעלת האבטחה בנעילת השער ופתיחתו על ידי קידוד בסלולארים!!!
בברכת
חתימה טובה
בלהה להב

מאת: בלהה להב

2 thoughts on “הפעילו אזעקות בלילות!!!

  1. בחמש וקצת שמעתי את הדלת וחשבתי שזה מהרוח ומיד בחוץ צעדים
    פשוט הדלקתי את כל האורות בבית והרגעתי את עצמי שזה סתם…עד שקראתי את שכתבת
    ובזה הסתיים

  2. עד שיימצא פתרון לבעייה, אניהחיתי שמח לקבלה הודעה בשלוש לפנות בוקר על כך שהיה ניסיון פריצה אצל בלהה. מעדיף לדעת בזמן אמת מאשר לישון ולהיות הקורבן הבא. לא הוקמה קבוצת ווטסאפ למצבי חירום? מי אחראי עליה? אפשר לשלוח בקבוצה הודעות בזמן אמת כאלו? אמנון???

Comments are closed.