הודעה לתושבים


הנני להבהיר, כי בפרסום מיום 7.14 (בחוגלאי), לא הייתה

מטרה לבזות את מר שגיא שפושניק או לפגוע בו או לשים אותו

ללעג או לעשותו למטרה לשנאה לאחרים ובאם הוא נפגע

מהפרסום הנ”ל, הנני מתנצל על כך

 

פידל גדעון מזכיר האגודה חקלאית