המשחקיה צריכה:

כריות לפינת קריאה ומזרן
מוטות לוילונות
ארון שניתן לנעול
משחקים
ספרים
חומרי יצירה

כל מה שתיתנו יעשיר ויוסיף!!
ניתן להשאיר ציוד בכניסה למועדון שליד בית העם (זה מקורה!!).

רוב תודות,
וועדת חינוך

מאת: לוקה אופיר

One thought on “המשחקיה צריכה:

Comments are closed.