להשכרה בחגלה

להשכרה בכפר חגלה
דירה צמודת קרקע, 4 חדרים
יפיפיה – משופצת כחדשה
כניסה – אמצע פברואר

זהר 0549001839
שרה 0549001717

מאת: מאיה אורלנד