עדכון ממליאת המועצה – היטל סלילה

לחברים שלום,
מוצא לנכון לשתף בהחלטה אשר התקבלה במליאת המועצה האחרונה בנושא היטל סלילה.
בעמק חפר ישנו חוק עזר משנת 1991 בנושא גביית היטל סלילה – היטל המיועד לסלילת כבישים ומדרכות ביישובים.
החוק הוחל בצורה סלקטיבית כך שיישוב שרצה להחיל עליו את החוק, היה צריך לפנות למועצה לקבל אישור לכך.
רוב היישובים בחרו לא להחיל עליהם את החוק, ביניהם חגלה.
החוק בצורתו הקודמת חייב בהיטל עבור כל מטר שנבנה.
הסכום נצבר לקרן תשתיות אשר עמדה לטובת היישוב.
להלן השינוי שהתקבל בישיבה האחרונה – החוק יחול בצורה כוללת על כלל היישובים ויישוב שירצה לקבל דחייה יצטרך לפנות לוועדת חריגים. פירוש הדבר הוא שכל בית או תוספת שיבנו יחויבו באופן אוטומטי בהיטל סלילה בנוסף להיטלים האחרים הקיימים.
הנוסחה הקיימת לחישוב היטל סלילה:
לבית בנוי 200 מטר
230 ₪ למטר בנוי * 200 מ"ר= 46,000 ₪
23 ₪ למטר מגרש* 500 מ"ר= 11,500 ₪
סה"כ= 57,500
הנוסחה המוצעת לחישוב היטל סלילה (כרגע עוד לא בתוקף):
לבית בנוי 200 מטר
281 ₪ למטר בנוי * 200 מ"ר= 56,200 ₪
93 ₪ למטר מגרש* 500 מ"ר= 46,500 ₪
סה"כ= 102,700
חשוב לי לציין שהנושא עדיין לא ברור וקיימים לא מעט סימני שאלה לגבי מימוש החוק והשלכותיו על היישוב. ביניהם על מי החוק חל, שכן ישנה בעיה משפטית ככל הנראה לגבות מתושבי ההרחבה היטל בגין מ"ר תוספת בניה שיבנה.
המשמעות היא שהיישוב הוותיק יישא בנטל לבדו לגבי תשתיות כלל המושב.
הנושא חשוב מאוד ואני מזמין תושבים ללמוד את הנושא, ואף לפנות אליי לגבי מידע נוסף .
ההחלטה האם לפנות לוועדת חריגים נוגעת לכלל התושבים והיא תתקבל במושב ע"י הוועד המקומי.
יש לא מעט יישובים שכבר הגישו בקשה לוועדת חריגים ביניהם: כפר הרוא"ה, חיבת ציון, אביחיל, אלישיב, מעברות, בת חפר, עין החורש, כפר ויתקין.
בברכה, סתיו

מאת: סתיו