יום המעשים הטובים.

אנו מודים למי שחשב עלינו והצמיד לדלתנו צרור פרחי נוריות בצירוף פתק "יום המעשים הטובים".
תודה רבה, המחווה שמחה אותנו מאוד.

משפ' קליין – בן שאול

מאת: ליאונה

One thought on “יום המעשים הטובים.

Comments are closed.