פסולת במרכז מחזור

שכנים יקרים,
שוב הופיעו ערימות של פסולת (כולל פסולת בניין) מחוץ למיכלים שבמרכז המחזור מול הבית שלנו בהרחבה.
אנא הקפידו להשליך פסולת בתוך המיכלים ובמקומות המיועדים לכך. הערימות האלה מטנפות את הרחוב ופוגעות באיכות החיים של כולנו.
דרור

מאת: דרור גבעולי

נשלח באמצעות טופס העלאת מודעה