מתיישבי כפר חגלה – אסיפה כללית

ביום חמישי ב 23.3.2017 בשעה 20:30 תיערך בבית העם אסיפה כללית לחברי האגודה השיתופית , באם בשעה הנקובה לא יהיו נוכחים 50% מכלל חברי האגודה , האסיפה תידחה לשעה 21:00 ותהיה חוקית לכל עניין ודבר בכל מספר משתתפים.

הדיונים יתחילו בדיוק בשעה 21:00 .
חשוב נא לדייק!

על הסדר:

    1. אישור שינוי תקנון

    2. הצגת דוח כספי

    3. תוכנית עבודה

    4. הצגת דוח כספי – ועד מקומי

    5. שונות

ב ב ר כ ה
ועד אגודה קהילתית מתיישבי כפר חגלה