שרותי דאר בימי חמישי אחה”צ

בשקט מבלי לדווח קיבלנו חזרה את שרותי הדאר בימי חמישי אחה"צ.
תודה לכל מי שתרם ע"מ להחזיר את השרות.

בימי ראשון אין שרותי דאר

מאת: אילנה פרידמן