מחשבות לאחר האספה בנושא בית הכנסת

להלן מחשבותי לאחר האספה בנושא אפשרות בניית בית כנסת רב-תכליתי שהתקיימה ביום 13/9/2018:
1 בפרויקט מסוג זה חשוב, לדעתי לסכם בכתב אילו פעילויות יתאפשרו במבנה הרב תכליתי: מה הם חוגים המתאימים
לבית כנסת, איזה סוג הרצאותי יוכלו להישמע, איזה סוגי ריקוד או התעמלות מותרים וכיוצא בזה.

2 מי ינהל את המבנה – אדם מן הישוב שנבחר על-ידי תושבי חוגלה ויכול להיות גם חופשי ( חילוני ) או נציג
דתי של המועצה הדתית . הניסיון מלמד אותנו שרק מי שינהל את המבנה הוא שיקבע אם הבית יהיה רב–תכליתי
או בית כנסת בלבד . לכן קביעת הפרסונה שתנהל את המבנה היא בדרגת חשיבות עליונה , ויש להסדיר נקודה
זאת מראש .

3 לא דובר כלל על מהות בית הכנסת – ב- 2018 הייתי מצפה שבישוב כמו חוגלה לא תהיה הדרת נשים גם בבית
כנסת . אני רוצה להגיע לשם יחד עם אשתי ובנותי ונכדותי , ולשבת יחד איתן באותה שורה .
4 מיקום – המיקום שנבחר בעייתי ומעורר התנגדות אצל חלק מהאנשים – כדאי למצוא מקום אחר שלא יעורר
התנגדויות.

לסיכום – לפני ההצבעה חשוב להציג תשובות מלאות לנקודות הנ"ל , ולפי התשובות שנקבל נוכל לגבש את עמדתנו בנושא .
כפר חוגלה מצטיין ביחסים טובים: בין הכפר הותיק להרחבה, בין מבוגרים לצעירים, בין חדשים לוותיקים.חשוב שנמשיך לשמור על ויכוח הוגן מכבד ולא מתלהם. הועד הקהילתי הודיע כי הנושא יובא להצבעה , ויוכרע על-ידי מרבית הציבור בחוגלה רבתי – לפיכך יש לפעול ברוגע ובשיטתיות לקבלת ההחלטה הטובה ביותר .

בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה לכולנו
עמיחי הלפרין

מאת: עמיחי הלפרין