בהמשך לדיווח מאסיפת הוועד הקהילתי מתאריך-30.1.2019

אכן, חברי הועד הקהילתי משקיעים רבות מזמנם הפרטי בפיתוח הכפר בתחומים רבים . לאחרונה נוסף פירסום דיווחים מהוועדות השונות ועל כך מגיעה להם תודה.
לצערי, אנחנו התושבים במקום לשמור ולמנף את ההשקעה מגמדים אותה ופוגעים באיכות החיים של כולנו.
חבל שאיננו מקפידים לדוגמא על:
1. איסוף גללי הכלבים הפזורים בכל רחבי הכפר.
2. איסור לשחרר כלבים לשיטוט עצמאי בכפר, גם לא בשעות הלילה המאוחרות.
3. חניית כלי רכב שלא במקומות המיועדים לכך (של התושבים והאורחים).
4. כיבוי מנועי כלי הרכב בזמן החניה/המתנה במיוחד בשעות הערב/הלילה/לפנות בקר.
4. גיזום גדר חיה כדי שלא תיפלוש לשטח המדרכה.
5. הוצאת ערמות פסולת וגזם שלא במועד ו"המהדרין" מעבירים את ערמות הפסולת/הגזם לשטח השכנים.
מצ"ב תמונה של ערמות גזם שהונחו ע"י מישהו ולא ליד החצר שלו. למרות שהפינוי צפוי להתבצע בתאריך 18.2.2019 הגזם מונח במקום מיום 11.2.2019.

מאת: פרידמן אילנה

נשלח באמצעות טופס העלאת מודעה