מכתב לחברי האגודה החקלאית

חברי האגודה החקלאית 13.3.2019
שלום רב,

החלטתי להעביר אליכם מידע על הליך שהיה ומן הסתם לא תקבלו מידע זה מההנהלה ולא ממזכיר האגודה ואם בעתיד יועבר המידע בצורה כלשהי – המידע יהיה מעוות ויוצג בצורה לא נכונה ולא מדויקת (כפי שלצערי כבר קרה בעבר). אנסה לקצר ככל הניתן!
בשנת 2013 הותקנה במערכת המים של המושב מערכת קריאה מרחוק (קר"מ). המערכת יודעת לקרוא את מדי המים המחוברים אליה מבלי להגיע אליהם פיזית. כמו כן המערכת יודעת לספק התראות על השקיית יתר ונזילות בחלקות השונות. בתחילה חוברו מדי המים בנחלות , במגרשים ובשטח הקובני ובהמשך גם בשטחים החקלאיים שמסביב למושב. השטח הנטוש לא חובר וזאת למרות במספר מכתבים שהוציאה ההנהלה דובר על השלמת המערכת. (בנטוש קיימים כ-40 מדי מים שעד היום לא מחוברים) .
בקיץ 2016 בחלקת הפלחה שלי אירעה תקלה בברמד והחלקה הושקתה במשך 4 ימים ברציפות. במשך כל 4 הימים לא קיבלתי התראה על השקיית יתר. פניתי להנהלה וביקשתי פיצוי על חלק מהנזק שנגרם על השקיית היתר . פנייתי נדחתה. עקב כך פניתי לרשם האגודות כדי לפתור את הסכסוך הכספי כנדרש מהתקנון. עוזרת הרשם והיועצת המשפטית מינתה בורר, עו"ד מת"א שאין לו כל הבנה בנושא מים וחקלאות. בתביעת הבוררות דרשתי (1) החזר כספי על הנזק של כ-3,000 ₪ (2) מתן הסבר מפורט לכל חבר ותושב המעוניין בכך ואפשרות להיות מחובר למדי המים שלו (דבר שהאגודה התחייבה עליו מספר פעמים (3) מתן התראות במשך כל ימות השנה על כל מקרה של נזילה או השקיית יתר בחלקות או במגרשים הפרטיים וזאת משום שעובד המים של המושב עובד רק 5 ימים בשבוע ולא בשבתות, לא בחגים ולא בחופשות (4) השלמת החיבור של מערכת הקר"מ לנטוש ולכל החלקות החקלאיות.
בפסיקתו של הבורר לא קיבלתי את דרישתי לתשלום הנזק ולהבנתו לא הוכחתי שנגרם לי נזק, אבל את שאר הסעיפים הפסיקה הייתה שעל האגודה לבצע. כמו כן החליט שכל צד נושא בהוצאותיו.
האגודה ביצעה רק 2 סעיפים (לא בדיוק כפי שפסק הבורר) אך לא השלימה סעיף אחד. היועצת המשפטית של רכשם האגודות קבעה חד משמעית כי אי ביצוע פסק הבוררות בשלמותו מהווה מה שנקרא "זילות בית המשפט" על כל המשתמע מכך.
לא די בכך שהאגודה לא ביצעה בשלמותו את מה שהבורר פסק, היא פנתה לרשם האגודות בעידודו של העו"ד המכובד מר רמי אבידע ודרשה לחייב אותי בהוצאות שנגרמו לה בטענה שמצב זה הביא אותה ל"חסרון כיס". במהלך חודש ינואר התקיים דיון במשרדו של רשם האגודות בירושלים בפני היועצת המשפטית של הרשם. בסופו של ההליך ההשגה של האגודה נדחתה. "חסרון הכיס" שעליו האגודה התלוננה, רק גדל (הכנת השגה, תשובה לטענות נגד ההשגה, דיון בירושלים בנוכחות עו"ד מטעם האגודה). זהו מן הסתם הפסד נוסף של האגודה כשכל הנושא הזה לא הובא לידיעת חברי ההנהלה וגם לא הובא לידיעת חברי האגודה (מעיון בפרוטוקולים של ישיבות ההנהלה לא מצאתי כל דווח ורישום).
כאמור, האגודה אינה מקיימת את דרישת הרשם להשלים את מערכת הקר"מ. אני מעבד בנטוש 4 חלקות שאינן מחוברות לקר"מ, כלומר אינני יכול לעקוב אחר ההשקייה בהן ולא לקבל התראות. זהו מצב בלתי נסבל ובכוונתי לעשות הכול כדי שמצב זה לא יימשך. מכתב בעניין זה העברתי לפני מספר ימים להנהלה.
ב ב ר כ ה,
אבנר פינקל

מאת: אבנר פינקל