עבודת בני נוער בחקלאות

בני נוער המעונינים לעבוד בעבודות חקלאיות המתאימות להם ולהן:
מוזמנים להתקשר לפרטים.
1) טל צלילה: 046365121.
2)פל ישראל: 0502850301 .

מאת: בן אהרון ישראל