פינוי זבל בחג

תושבים יקרים,
בשל אובדן ימי עבודה בשבוע הקרוב (יום רביעי ערב החג, חמישי ושישי שבתון במשק) אנו מקדימים את ימי האיסוף.
מצורפת תוכנית הפינויים בכל היישובים:
באופן עקרוני איסוף שני בשבוע של הזרם האורגני הנופל על יום חג – לא יתקיים.
מתוך רצון לפנות את שני הזרמים בכל היישובים (למרות שבוע העבודה הקצר) נאלץ הקבלן לעבוד גם בלילה.
נודה לעזרתכם בסיוע בפתיחת השערים הנעולים בלילה או עדכון השומר על פינוי מיוחד בלילה.
אנו מתנצלים על ההתראה הקצרה. אנא העבירו את המידע לידיעת התושבים.
בברכת שנה טובה

פינוי פחים בחג יתקיים ביום שני לפחים החומים ושלישי בלילה לפחים הירוקים