בדיקות תקינות שנתיות למתקנים בגני השעשועים

לידיעתכם, לאחרונה נערכה בדיקה שנתית לכל המתקנים בגני השעשועים במושב על-ידי חברה מוסמכת לבדיקות אלו וכל המתקנים נמצאו תקינים.

מאת: רן גלעד-בכרך