נוער חגלה מחפש ציוד משרדי

נוער חגלה רוצה להקים משרד יעיל וחדר צוות למדריכים,
אנו זקוקים למחשב, ארוניות, מגירות ושולחן למחשב.

מבקשים את עזרתכם במציאת הציוד גם אם הוא ישן או מלוכלך

מאת: עמרי עטיה רכז הנוער