החלפת גג אסבסט בבית העם

שלום רב.
בהמשך להודעתי על החלפת גג האסבסט בבית העם: הורדת משטחי האסבסט תתחיל מיד עם סגירת הגן ביום שישי 6.09.19 בשעה 12:15. הוראות הבטיחות הן: לסגור את חלונות הבתים הסמוכים לבית העם ולהימנע מהתקרבות ברדיוס של 50 מטר (יסומן בהתאם ע"י גידור והצבת שלטים). אנחנו מעריכים שזמן הורדת המשטחים תארך בין שעתיים לשלוש שעות. הודעה על סיום פינוי האסבסט תישלח בחוגלאי וגם בווטסאפ.
אשר לשאלות שעלו: החברה המבצעת היא חברה רשומה ומוכרת עם ניסיון רב בתחום. אישור לעבודת עובדי החברה מתאפשר לאחר קבלתו של היתר מטעם המשרד להגנת הסביבה. המגבלות שבהיתר הן: מניעת יצירת אבק, ובכלל זה לא תבוצע שבירת לוחות, והפרוק יהיה ידני (ללא שימוש בכלים חשמליים). בנוסף, יותזו מים או חומר מדבק אחר. הפסולת תיארז במארזים מיוחדים, שיפונו עם תום הפרוק.
הכניסה לבית העם תותר לאחר קבלת אישור מהמשרד הנ"ל.
במשך כל מהלך העבודה, דודי המזכיר ישהה באתר ויפקח על קיום התנאים שבהיתר.
אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, להימנע מלהתקרב אל בית העם ולתדרך בהתאם גם את הילדים.
עזרא

מאת: עזרא שושני