תזכורת לאסיפת הורים

מזכיר מחר יום חמישי אסיפת הורים:

הורי ד-ו 20:00-20:45
הורי ז-ח 20:45-21:30
הורי ט+חניכי ט 21:30-22:15

ממליץ מאוד להגיע על מנת למנוע שאלות ובעיות בהמשך.

הורי ט שימו לב!שיבואו עם ילדיהם על מנת לחשוף את התוכנית לכל השנה.

מאת: עמרי עטיה רכז הנוער

נשלח באמצעות טופס העלאת מודעה