מחפשים עובדים לחקלאותץ

משק בן אהרון מחפש לעבודה בחקלאות עובדים.
נערים נערות ,משוחררים משוחררות, מוזמנים לבוא, להתנסות ולעבוד.
בפרטים נא לפנות:
ישראל נייד 0502850301
צלילה קוי 046365121

מאת: בן אהרון ישראל