סיכום אסיפות הורים בנושא מתחם הנוער והתנועה

ביום חמישי האחרון קיימנו אסיפות הורים לגבי תנועת הנוער והמתחם למהלך השנה הקרובה.
אסיפה להורי כיתות ד-ו
אסיפה להורי כיתות ז-ח
ואסיפה להורי כיתות ט' עם הילדים.

במפגשים נכחו גם ועדת נוער, גלי אליהו גרעינרית בחגלה ועומרי בארי מנהל מחלקת נוער במועצה.

מצורפים הנושאים שעברנו עליהם ותאריכים רלוונטיים לכל שכבה.

מאת: עמרי עטיה רכז נוער