תשלומי הורים לנוער חגלה

שלום לכולם,מצ"ב מכתב תשלומי הורים לנוער לשנה הקרבה.
זו ההזדמנות להודות לכם ההורים,על תמיכתכם בנוער בשנה החולפת ועל אמונכם בנו בכל הקשור לעשייה המגוונת הזו.
כן ירבו,
?

מאת: ו.נוער