פינוי גזם במושב – עדכון

שלום רב לכולם

תוכנית פינוי חדשה מ-1.1.23

  • פח חום (אורגני) יפונה בימי שני
  • פח ירוק (פסולת גושית להטמנה) יפונה בימי ראשון
  • פח כתום (מחזור) יפונה בימי שלישי

גזם גינון נוי בלבד יפונה בימי חמישי אחת לשלושה שבועות. אנא הקפידו על הוצאת הגזם יומיים בלבד לפני מועד הפינוי על מנת לשמור על ניראות חזות הישוב לאורך תקופת שלושת השבועות!

חשוב להקפיד לא לערבב בגזם פסולת נוספת כגון קרטונים פלסטיקים עציצים שקיות וכו’
הגזם חייב להיות נקי על מנת לאפשר התכלות היות ועובר

איסוף ריסוק ושינוע מטעמי שמירה על סביבה ירוקה וחיסכון.

להלן תאריכי הפינוי החדשים לתקופה הקרובה:

לשנת 2023
יום חמישי 28/9 – פינוי גזם בלבד
יום חמישי 19/10 – פינוי גזם בלבד
יום חמישי 9/11 – פינוי גזם בלבד
יום חמישי 30/11 – פינוי גזם בלבד
יום חמישי 21/12 – פינוי גזם בלבד

לשנת 2024
יום חמישי 11/1 – פינוי גזם בלבד
יום חמישי 1/2 – פינוי גזם בלבד
יום חמישי 22/2 – פינוי גזם בלבד
יום חמישי 14/3 – פינוי גזם בלבד
יום חמישי 11/4 – פינוי גזם בלבד

יום חמישי 2/5 – פינוי גזם בלבד
יום חמישי 23/5 – פינוי גזם בלבד
יום חמישי 13/6 – פינוי גזם בלבד
יום חמישי 4/7 – פינוי גזם בלבד
יום חמישי 25/7 – פינוי גזם בלבד
יום חמישי 15/8 – פינוי גזם בלבד
יום חמישי 5/9 – פינוי גזם בלבד
יום חמישי 26/9 – פינוי גזם בלבד

חל איסור מוחלט על השלכת גזם חקלאי, פסולת בניין (כוללת שאריות גבס), פסולת עסקית ופסולת חקלאית !!

המשך שיתוף פעולה פורה – ?