נתוני הזבל מעודדים אבל לא מספיק

המועצה פרסמה היום שלושה גרפים שמעידים על הצלחת פרוייקט הפרדת הפסולת שכולנו אמורים להיות חלק ממנו. הנתונים מייצגים את כלל ישובי המועצה וצריך לקחת את זה בחשבון, לפני שמלחילים לעשות חשבון. אין סםק שיש שיפןר ביחס לשנה הקודמת, אולם יש גם נסיגה, למשל בחודש יוני נראה שהמועצה פינתה יותר זבל להטמנה מבשנה שעברה. לקחת ללב ולפעול.