פסח בתקופת “קורונה”

לועד המושב ,צוות צח"י ולכל מי שתרם ודאג לחלוקת השי לפתחי הבתים – תודה

בטוחים שיתקיימו מילות השיר: "יד ביד נושיט לטוב , שעוד יבוא, בוא יבוא".

אילנה וצבי פרידמן

מאת: אילנה וצבי פרידמן