פרוטוקול ישיבת ועד חגלה 7 באפריל 2020

פרוטוקול ישיבת ועד חגלה 7 באפריל 2020

משתתפים (בזום):
ענת שרעבי, יפתח חיינר, דויד מירון, אלי שוח, שגיא סופר, נירית יחיאלי, רן גלעד-בכרך
סדר יום:
1. חולה קורונה במושב
2. גורמי סיוע במועצה ובמושב
3. שכנות טובה
4. מתנות לחג
5. דרישה מהמועצה להקפאה תקציבית

דיון והחלטות:
1. בתאריך ה 3.4. התקבל מידע על חולה מהמושב. אין לנו או למועצה כל מידע נוסף בנושא.

2. מוקד המועצה פועל 24×7 לפניות הציבור. בנוסף ניתן לפנות לתמיכה במושב בטלפון 054-9576577. ניתן לפנות בשני המקומות גם בתמיכה בתחום הרווחה במידה ויש צורך בכך.

3. בתקופה זו שכולנו במצב חדש ולא נוח חשוב שנמשיך ביחסי השכנות הטובה ביננו. זה מסר שחשוב שנעביר לתושבים וחשוב שנהווה גורם מרגיע.

4. בהתאם לבקשת הוועד וצוות הצח"י, ועדת תרבות בראשות נוית ובעזרת צוות מתנדבים חילקה מתנות סמליות לתושבים לכבוד החג.

5. התקבלה דרישה מהמועצה להקפיא 25% מתקציב המושב עקב תחזיות לא ברורות של תקציבים.

ברכת חג שמח בשם ועד חגלה

מאת: רן גלעד-בכרך