אסיפת קהילה לדיון בתב”ע המושבי

שלום רב לכולם

במקביל להכנת תכנית מתאר לכלל העמק, האגודה החקלאית מקדמת תב”ע (תוכנית בניין עיר) עבור המושב.

התכנית תכלול התערבות במגוון סוגיות הקשורות לעתיד ואופי הישוב (מגורים, מבנים ושטחים המיועדים לצרכי ציבור, חקלאות, פל”ח, תעסוקה חקלאית, תעסוקה, תשתיות, מערך התנועה לרכב ממונע ולהולכי רגל ועוד).

מתוך הכרה בחשיבות ובצורך לשתף מעגל רחב של תושבים בחשיבה תכנונית משותפת, הוחלט על מתווה לשיתוף ציבור שישמש את הצוות המוביל, כבסיס לקבלת החלטות וקביעת תכני ויעדי התכנית.

מתווה תהליך שיתוף הציבור נועד לשלב קהל רחב ככל שניתן בתהליך גיבוש הסוגיות התכנוניות הכלולות בתכנית והוא אושר ע”י המועצה האזורית עמק חפר.

הערב הראשון יתקיים ביום שני בתאריך ה 29.06 בשעה 20:30

המפגש מיועד לכלל התושבים (גם בני נוער יתקבלו בברכה) ויוביל אותו כמו גם את כל תהליך התכנון משרד האדריכלים אילן אייזן אשר לו ניסיון רב ומוניטין בתחום.

במועד אחר, בנוסף לשיתוף הציבור עם הקהל הרחב, יבוצע תהליך נוסף עם בעלי הנחלות שיגע בסוגיות המייחדות את הפעילות בשטחי הנחלה ובשטחי האגודה.

לאור המגבלות על התכנסות יש להרשם מראש אצל מזכיר האגודה החקלאית דודי יפה  במייל: 

hogla.mazkir@gmail.com 

אפשר גם לידע את לאה טלפונית כשהיא במזכירות

04-6365131

נשמח מאוד להשתתפות ערה.

ועד קהילה הקהילה