סקר נכסים במושב

שלום לכולם

הובאה לידיעתנו תוכנית של המועצה לבצע סקר נכסים תקופתי ברחבי הישוב במהלך החודש הבא. בכוונת האגודה החקלאית להפגש בהקדם עם גורמי המועצה הרלוונטיים כדי להסדיר את ההתנהלות של הסקר ולקבוע את לוחות הזמנים שלו. אני מצרף כאן את המסמך שנשלח מהמועצה