פרוטוקול ישיבת ועד חגלה 3.8.20

משתתפים: יפתח חיינר, אלי שוח, סתיו וייס, נירית יחיאלי, שגיא סופר, רן גלעד-בכרך, ענת שרעבי, דיויד מירון

סדר יום:

 1. ועדה חדשה בנושא חינוך לגיל הרך
 2. ביטחון במושב
 3. מתקן הספורט
 4. סקר נכסים
 5. ספסלים במושב
 6. חגי תשרי
 7. מתחם הנוער
 8. גזם
 9. תב”ע
 10. מפגש קהילה
 11. השלמת פעולות הגינון בהרחבה
 12. שיפוץ מתחם המזכירות
 13. הצללה בגן השעשועים במושב הותיק

דיון והחלטות:

1 הגיל הרך

הצטרפו לדיון עופר כרמי, מאיה אורלנד, איריס ינאי, וליאת קמיר

 • ועדת הגיל הרך הציגה קווים להגדרת התפקיד שהם רואים לנכון לקחת על עצמם
 • חברי הועד ברכו את מי שהתנדב לקחת על עצמו את התפקיד החשוב הזה ויסייעו להם במילוי תפקידם
 • נערך דיון על תפקידי הועדה
  • ועדת הגיל הרך התבקשה להכין צפי לגיל הרך בשנים הבאות כדי שנהיה מוכנים לדיונים עתידיים על תוכניות שונות
  • הועדה תבנה מערכת יחסים קונסטרוקטיבית עם גופים שונים במועצה ועם כל ההורים לילדים בגילאים הרלוונטיים המתגוררים במושב.
  • הוצע לבחון את האפשרות להשתמש במיבנים של הגנים לצרכים נוספים של הקהילה בשעות אחרי הצהריים או בזמנים נוספים שהגנים אינם פעילים כדי לחזק את הקשר בין הגנים ובין המושב.
  • הועד ביקש מועדת הגיל הרך להיות שופר לגיל הרך ולייצג את הצרכים העכשוויים והעתידיים של קבוצת גיל זו.
 • מצורף לפרוטוקול מסמך של ועדת הגיל הרך בנושא הגדרת תפקידם.

2 בטחון

הצטרף לדיון גל שליו רב”ש המושב

 • נערכה סקירה של מצב פעילויות הביטחון במושב – מצב הביטחון במושב טוב אבל יחד עם זאת במושבים אחרים בעמק-חפר יש לא מעט פריצות ולכן עלינו לשמור על ערנות
 • הוספו מצלמות אבטחה בנקודות גישה אפשריות אל המושב
 • השער בכניסה למושב עובד באופן תקין בתקופה האחרונה. יחד עם זאת יש מספר שיפורי בטיחות שניתן לעשות.
 • לאחר דיון שבו הועלו סוגיות של מידת הסיכון והעלויות הוחלט כי ועדת ביטחון תאסוף הצעות ממספר ספקים ותבחר את הספק לביצוע השיפורים לשער.

3 מתקן הספורט

מתקן הספורט הושלם ופתוח לשימוש הציבור.

 • יש ולשמור על כללי הבטיחות בעת השימוש במתקנים ולהקפיד להתחשב בשכנים.
 • מבדיקת תקציב הבניה של מתקן הספורט הוברר שללא מיסי האגודה הקהילתית לא ניתן היה לבצע פרוייקט זה ודומים לו.
 • ברצוננו לערוך טקס חנוכה למתקן החדש אבל בגלל מגבלות הקורונה הדבר מאתגר. אנחנו מזמינים את הציבור להציע הצעות איך לחגוג את האירוע.

4 סקר נכסים

סקר נכסים של המועצה התחיל בימים האחרונים. הסקר אוסף מידע עבור המועצה בלבד לעדכון גביית הארנונה והטלי ביוב במקרים של פיצול.

5 ספסלים

הוחלט להחליף ספסלים ברחבי המושב. בימים הקרובים מזכירת המושב תרכז את רשימת הספסלים שצריכים החלפה בשיתוף וועדת חזות הכפר ותפנה לקבלנים כדי להחליף את הספסלים שהתבלו.

6 חגי תשרי

בגלל הצורך בשמירת כללי הריחוק בזמן התפילות יערכו התפילות של חגי תשרי בבית-העם. לשם כך יש צורך בארון עבור ספרי הקודש. מי שיש ברשותו ארון שיכול להתאים לצורך הזה מוזמן לפנות למזכירת המושב או לאחד מחברי וחברות הועד.

7 מתחם הנוער

החל תהליך איטום גג הסילו

8 גזם

הקבלן שאוסף את הגזם פנה כדי לעדכן את התעריף שאנו משלמים מכיוון שכמות הגזם במושב עולה. יערך משא ומתן עם הקבלן בנושא.

9 תב”ע

פגישת שולחנות עגולים בנושא התב”ע נדחתה בשבוע כדי לאפשר ליותר אנשים להשתתף בפגישה. אנחנו קוראים לתושבים לקחת חלק פעיל בעיצוב עתיד המושב על-ידי השתתפות במפגשים האלו.

10 מפגש קהילה

ברצוננו לערוך מפגש קהילה בחודש ספטמבר ולדון בו בנושאים כגון תקנון בית העלמין, תקציב אגודת בעלי הנכסים, שיפוץ מתחם המזכירות, ועוד. הוחלט לתת עדיפות לקיום מפגש זה באופן פיזי במידה והתקנות יאפשרו מפגש שכזה. במידה והדבר לא יהיה אפשרי נבדוק חלופות

11 השלמת הגינון בהרחבה

נותרו מספר ערוגות של גינון ציבורי בהרחבה שעדיין לא הוכנה בהם תשתית ולא נשתלו בהם צמחים. הדבר באחריות האגודה החקלאית. תערך פניה לאגודה החקלאית כדי להשלים את עבודות הגינון בחסרות.

12 שיפוץ המזכירות

נאספו הצרכים העיקריים מהמתחם והשלב הבא יהיה חלוקה סכמתית של המתחם כדי לבדוק שהוא מתאים לצרכי המושב. הסקיצה הזאת תוצג לכלל התושבים לאיסוף משוב ודיון. המטרה היא לערוך את הדיון במסגרת מפגש הקהילה בחודש ספטמבר.

13 הצללה בגן השעשועים במושב הותיק

מוקמו העמודים. ההצללה אמורה להימתח ביום חמישי הקרוב.

ועדת חינוך לגיל הרך (גילאי לידה עד 6)

ועדת חינוך לגיל הרך תהיה אחראית ליצירת שיתוף פעולה ויחסי גומלין בין הקהילה בכלל והורי ילדי הגיל הרך בפרט, לבין גורמים השונים הנוגעים למסגרות החינוך בגילאי 0-6 במושב.

בנוסף, הועדה תעסוק גם בפעילות בעלת אופי חינוכי מחוץ למסגרות הרשמיות (לדוגמא- חוגים/פעילויות אחה”צ).

ועדת חינוך תגבש (בשיתוף הקהילה) את רוח ואופי החינוך ביישוב, ויעדים לטווחי זמן (קצר, בינוני, ארוך), תוך מתן דגש על רצף חינוכי, הסתכלות משותפת על צורכי המושב (לדוגמא: גן קהילתי-כפרי המכיל קשר עם הקהילה באירוח טיולי הגן בענפי החקלאות השונים במושב), ושל הגופים הנוגעים לדבר (מועצה וכו’).

הוועדה תפעל בשיתוף עם וועדי ההורים במסגרות השונות.

חברי ועדת החינוך לגיל הרך:

 • איריס ינאי
 • ליאת קמיר
 • מאיה שניט-אורלנד (נציגה גם בועד הורי גני מרווה-שקדייה)
 • נירית יחיאלי (נציגה גם בועד הקהילתי)
 • עופר כרמי

לשם גיבוש חזון, מטרות ויעדים נקדם בהמשך הדרך הליך שיתוף ציבור על מנת להבין את צורכי חברי הקהילה בחגלה בתחום זה.