הפסקת חשמל

ביום רביעי 21.10 צפויה הפסקת חשמל למשך מספר שעות לביצוע חיבור כבלי חשמל לשכונה החדשה. הודעה על כך הועברה אלי ע”י גב”מ.

הודעה רשמית תפורסם ע”י חברת חשמל.

מאת: עזרא שושני