פרוטוקול ישיבת ועד חגלה 14.11.20

נוכחים:

יפתח חיינר, ענת שרעבי, נירית יחיאלי, אלי שוח, שגיא סופר, סתיו וייס, דיויד מירון, רן גלעד-בכרך

סדר יום:

 1. ניהול עצמי
 2. דרישות תקציב נושאי דת
 3. תיקונים בגוני-גן
 4. מרכז הלמידה
 5. עידכונים ממליאת המועצה
 6. ביקור מטה המועצה

דיון והחלטות:

 1. נערכה פגישה בין נציגי המושב וגזברית המועצה בו הועלה מספר רב של שאלות והשגות לגבי דרישת המועצה למעבר מהיר של המושב לניהול כספי עצמי. הבהרנו למועצה שלדעתנו חשוב מאוד לבחון את למעבר הניהול העצמי במסגרת חלוקת הסמכויות במסגרת השילטון הדו-רובדי.  לצערנו, בשלב זה, ההחלטה על המעבר לניהול תקציבי עצמי נעשית במנותק מהדיון על חלוקת הסמכויות בין המועצה והוועדים. הנוהל הסופי אמור להתפרסם במהלך השבוע הקרוב.
  הוחלט לפנות לוועדת חריגים כדי לבקש דחיה של המעבר לניהול העצמי ולאפשר זמן לבחון את הנוהל החדש בצורה אחראית ושקולה מתוך צמצום סיכונים. יש לציין שלפי ידעתנו מספר רב של ישובים בעמק הציגו הסתייגויות ובקשות להימנע מהמעבר לניהול עצמי במהירות גבוהה כל-כך. ביום ב’ תתקיים פגישה של שישה נציגים של אותם ישובים עם הנהלת המועצה.
  למען השקיפות, כל ההתכתבות מול המועצה בנושא זה נמצאת אצל מזכירת הישוב והמעוניינים מוזמנים לתאם איתה עיון בהם.
 2. המועצה הדתית ביקשה להגיש דרישות תקציב בתחום הדת. מכיוון שיש צורך בשיפוץ בית-הכנסת במסגרת שיפוץ מבנה המזכירות כדי לטפל בבעיות בטיחות, בעיות אחזקה, בעיות נגישות, והתאמת בית-הכנסת לגודל האוכלוסייה הוכנה דרישת תקציב לנושא. תוכנית זאת תוצג למועצה הדתית.
 3. יש מספר אבני-מדרך שזזו ממקומם ומספר נושאים נוספים שיש לסדר בגוני-גן. הנושאים יטופלו. יש לציין שכל המתקנים נבדקים ומקבלים אישורי תקינות ובטיחות לפי חוק באופן קבוע.
 4. מרכז הלמידה – הפעילות במרכז הלמידה הא -פורמלי, במתחם הנוער, שוב יוצאת לדרך השבוע.  ברצוננו להודות לאסנת סופר, הדס עמרן, שיר פאר, וגילי בן צבי. נירית יחיאלי היא הכתובת בוועד.
 5. נציג המושב במליאת המועצה עדכן לגבי פתיחת בית התרבות בכפר-ויתקין. הבניין, שבעבר היה בית-העם של כפר ויתקין, שודרג ועבר לאחריות המועצה לטובת תפעול ותחזוקה. בגלל הסטנדרט הגבוהה בו שופץ המבנה אחזקתו יקרה (הערכת עלות של חצי מיליון עד מיליון ש”ח לשנה). כמו-כן עודכנו שאין כרגע במועצה מי שמרכז את נושא הטיפול בצעירים (פעולות כגון הכוונה לאחר שיחרור מהצבא וכו’).
 6. ביקור מטה המועצה  – ביום ד’ 09.12.20 בשעה 19:00 מטה המועצה יתארח (בזום) במושב. זו הזדמנות לכל התושבים להעלות נושאים שעל ליבם בפני ראשת המועצה, ד”ר גלית שאול, נציגים מהנהלת המועצה ומנהלי מחלקות ואגפים. נתבקשו להעביר מבעוד מועד רשימת נושאים עליהם התושבים מעוניינים לדבר. מי שמעוניינים להציג נושא מוזמנים להירשם באתר הבא: https://forms.gle/bfDupSs1GwM8YDJB9

בברכה