פרוטוקלי ישיבות ועד חגלה מרץ 2021

מצורפים פרוטוקולים של שתי ישיבות ועד חגלה שנערכו בשבועות האחרונים. הפרוטוקולים כוללים דיווחים מהועדות השונות על הפעילות הרבה והמבורכת בשנה הקודמת והתוכניות לשנה הבאה. כמו-כן הועד אישר את תוכנית התקציב ל-2021 (את תוכנית התקציב ניתן לראות אצל מנהלת המושב, ענת שרעבי, במזכירות).

חג שמח ובחירות כשרות

מאת: רן גלעד-בכרך