שימוש בברז כיבוי אש לשטיפת מכוניות

לחברי הקהילה- לאחרונה אנו עדים שמישהו מהקהילה שוטף את רכבו מדי בוקר באמצעות מים הנלקחים מברז כיבוי. כמויות המים הניגרות ברחוב עצומות. אני מבקש בכל לשון של בקשה- להימנע משימוש בברזי כיבוי האש. הם מיועדים לשימוש אך ורק בעתות חרום. תודה

מאת: עזרא שושני