אסיפת חברים לחברי האגודה החקלאית

עדכון

לבקשת מס’ חברים  הוחלט לדחות את מועד האסיפה ליום חמישי 17.06.2021 בשעה 19:30 והיא תערך בבית העם כפר חגלה.

על סדר היום:

  1. אישור מאזנים 2019 + 2020
  2. אישור תקציב 2021
  3. קבלת חברים חדשים: לירן ומטר הלר
  4. קבלת בן ממשיך למשק רביב
  5. דיווח הנהלה
  6. דו”ח ועדת ביקורת
  7. בחירות להנהלה

אם בשעה הנקובה לא יהיו נוכחים לפחות 75% ממניין חברי האגודה, האסיפה תדחה לשעה 20:00 ותהיה חוקית לכל דבר ועניין בכל מספר משתתפים.

יום חמישי ה17/6 בשעה 19:30

מאת: אודי