מחפש מגרש

מכרנו את הבית ואנו מחפשים מגרש בגודל לפחות 500 מטר לבניה מיידית, ירון 052-8767777

מאת: ירון חן