בחירות לועד אגודה חקלאית

שלום רב.
לבקשת חברים אנו מפרסמים את תוצאות הבחירות להנהלה ולועדת הביקורת.
הנהלה
עזרא שושני, אודי אופיר, מוטי ינאי, שי בן-זאב, ענת אופיר-וייס.
ועדת ביקורת:
אמיר איצקוביץ’, ניצן בן-צבי, משה סלע

מאת: עזרא שושני