הפסקת מים יזומה

ביום שלישי בתאריך 06/07/2021 תתבצע הפסקת מים כלל

יישובית משעה 08:30 ועד השעה 15:00 עקב עבודות

אחזקה.

אספקת המים תחזור בהדרגה.

הנכם מתבקשים להעביר הודעה זו לדייריכם.

בברכה,

קמיר אלון
רכז מים – כפר חגלה