פרוטוקול ישיבת ועד חגלה 28.9.2021

פרוטוקול ישיבת ועד 28.9.2021
נוכחים:
יפתח חיינר, ענת שרעבי, נירית יחיאלי, אלי שוח, שגיא סופר , רן גלעד-בכרך
סדר יום:
1. הערכות לאסיפת תושבים
2. קירוי תחנת איסוף תלמידים מספר 4
3. תחנת אוטובוס בהרחבה
4. כתובות במושב
5. תיקון כבישים
6. נדידת חול מדרך העפר
7. גן משחקים במושב הוותיק
החלטות:
1. הוחלט שאסיפת חברים באגודה השיתופית תערך ב-14 באוקטובר. בפגישה יוצגו גם נושאים הקשורים לתושבים שאינם חברים באגודה ולכן גם הם יוזמנו להשתתף. בפגישה יוצגו תקציב, תיכנון מול ביצוע, תוכנית שיפוץ מבנה המזכירות, הספרייה ובית הכנסת, עידכון מוועדות, עידכון מפעילות הועד. בנוסף יאספו מתושבי המושב נושאים נוספים לדיון.
2. אושר מחדש הקמת קירוי לתחנת איסוף התלמידים מספר 4. מנהלת הישוב תקדם את ביצוע ההחלטה
3. הוחלט להסדיר תחנת אוטובוס בהרחבה כך ששירותים כמו הקוויקר יונגשו לתושבי ההרחבה. מנהלת המושב תבדוק מה צריך לעשות כדי להסדיר תחנה כזו.
4. הוחלט לפעול למען רישום כתובת הבתים במושב כך שהם יופיעו באתרי אינטרנט ותוכנות ניווט. מנהלת המושב תבדוק מה התהליך שצריך לעשות.
5. הוחלט על תיקון סדקים בכבישים לקראת החורף
6. תעשה פניה חוזרת לוועד החקלאי לטפל בנדידת חול מדרך העפר במרכז הכפר לכיוון החותם וההרחבה בעת ירידת גשמים.
7. תעשה פניה לוועד החקלאי לתקן את המתקנים בגן המשחקים במושב הוותיק שפורקו במסגרת התקנת המתקנים הסולאריים בגג בית העם.

מאת: רן גלעד-בכרך