מתנדבים לריכוז התרמת הדם בכפר

'כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו'
חברות, חברי ותושבי הכפר,
אנו מרים ניר וחנה חי, אחרי עשרות שנות פעילות בארגון התרמת הדם בכפר, פורשות .
אנו מבקשות מתנדבות או מתנדבים להמשך פעילות חשובה זו להצלת חיי אדם.
מוכנות לסייע לקראת ארגון הפעילות.

מאת: חנה חי