הסדרת הוראת קבע מול אגודת המים

תושבי כפר חגלה שלום.


כבר זמן רב שאנו עדים למציאות שבה חשבון המים הדו- חודשי מקבל עדיפות משנית בניהול
הוצאות משק הבית.


כחברי הנהלת האגודה החקלאית, אנו עדים למשאבים הרבים המבוזבזים על נסיונות מזכיר
האגודה, ליצור קשר ולהשיג את התושבים השונים כדי שיסדירו חובם לאגודה.


כדי שנוכל להתקדם עם פרויקטים אחרים, הגענו להחלטה שאנו שמים לזה סוף!


עד תאריך ה 2021/01/30 אנו מבקשים מכלל התושבים לחתום על הוראת קבע לצורך
ביצוע התשלום עבור חשבון המים.


לנוחיותכם, ניתן לבצע הוראת קבע ישירות מחשבון הבנק או מכרטיס אשראי.


אחת לחודשיים תבצע מנהלת החשבונות חיוב של החשבון האחרון.


את הטופס ניתן למלא במזכירות. או לחלופין להוריד אותו מאתר החגלאי בקישור שמתחת ולשלוח חזרה למזכיר האגודה קובי ישראלי בכתובת: hogla.mazkir@gmail.com

https://bit.ly/333gVvW

תודה רבה מראש על שיתוף הפעולה.


חברי הנהלת האגודה החקלאית.