רישום לגני המועצה לשנת הלימודים הבאה ולצהרונים

שלום לכל הורי גני המועצה העכשויים והעתידיים😊
הרישום לגנים החל ויסגר ב31.1

הורים שיאחרו לרשום את ילדיהם מסתכנים בכך שישובצו לא לפי מקום מגוריהם.

בבקשה הקפידו להרשם במועד🙏🏻

כמו כן, מצורף הרישום לצהרונים שנעשה בנפרד!

תודה, ועדת חינוך לגיל הרך

* שמו לב שלא ניתן להרשם מהניידים, אלא רק ממחשב

www.hefer.org.il/page_65368

www.facebook.com/1536287876632923/posts/3030784347183261/?d=

מאת: איריס ינאי