בעלי נחלות – איסוף מסמכים

בעלי נחלות בכפר שימו לב!!


חברי האגודה יכולים ולבוא ולאסוף את התיקים שלהם מהכניסה למזכירות וזאת עד סוף השבוע 14.01.2022.

תיקים וניירת שלא יאספו עד אז יזרקו.

תודה

אגוב חקלאית חגלה