השכרת מבנים: בית קפה ומחסן אספקה

שלום רב
אם יש מי שמעוניין בשכירת בית הקפה או מחסן אספקה- נא לפנות לקובי – מזכיר האגודה החקלאית.

מאת: עזרא